• Trò chuyện về Doanh nghiệp xã hội – Số 6

  Buổi Trò chuyện về DNXH – SE Talk #6 với chủ đề: “BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DNXH Ở VIỆT NAM” là cơ hội để DNXH trực tiếp gặp gỡ, bày tỏ nguyện vọng, đối thoại trực tiếp với đại diện cơ quan soạn thảo luật Doanh Nghiệp và một số đại diện đến…

  SE Talk #6_cover
 • Khởi động Chương trình Hỗ trợ đổi mới các tổ chức Xã hội Dân sự 2015

  Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) với sự tài trợ của Irish Aid nhằm truyền cảm hứng và nâng cao năng lực cho các CSO có mong muốn phát triển theo định hướng Doanh Nghiệp Xã Hội nhằm giải quyết những thách thức lớn hiện này như tự chủ và bền vững về tài chính, qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy và mở rộng các tác động xã hội.

  To chuc ICS gioi thieu ve mo hinh hoat dong tai Hoi thao
 • Nghiên cứu hành động

  Một tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội sẽ được mời tham gia cùng CSIP để tiến hành nghiên cứu, gặp gỡ với lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và cơ quan chủ quản của các tổ chức này như VUSTA. Tìm hiểu thêm.

 • Những câu chuyện thành công

  Tìm hiểu thêm về những câu chuyện thành công của các CSO với hướng tiếp cận Doanh nghiệp Xã hội trên thế giới. Đọc thêm!

 • Trò chuyện về Doanh nghiệp xã hội

  Các cá nhân với tài năng đa dạng gặp gỡ hàng quý để thảo luận và nêu ý tưởng đột phá. Tìm hiểu thêm.

News

 • Information And Services Nzgovernment

  Back 2016 sitting dates for New Zealand head, intermediate and subaltern schools. NZ swag referendums, consultations, information requests, Fantan, elections, balloting, have your say, RealMe, Alfresco Government Partnership. Having a fry, getting marital, changing your name, financial assist, insularism, dissociate, services for seniors, grieving. Consumer rights, complaints, disputes, food prophylactic, debt and acknowledgement records, broadcasting,…

 • Trò chuyện về Doanh nghiệp xã hội – Số 6
  Trò chuyện về Doanh nghiệp xã hội – Số 6

  Buổi Trò chuyện về DNXH – SE Talk #6 với chủ đề: “BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DNXH Ở VIỆT NAM” là cơ hội để DNXH trực tiếp gặp gỡ, bày tỏ nguyện vọng, đối thoại trực tiếp với đại diện cơ quan soạn thảo luật Doanh Nghiệp và một số đại diện đến…

Back to Top